HAKKIMDA

Avukat Selçuk Konkan yaptığı çalışmalarda ve verdiği hizmette farklı disiplinlerde aldığı eğitim ile yüksek lisans, doktora derecesinde aldığı hukuk eğitimini birleştirerek yenilikçi ve farklı bakış açısıyla çözüm yolları aramakta, müvekkillerine dürüst, ilkeli ve şeffaf hukuki destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Avukat Selçuk Konkan arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucu olarak tarafların iradelerine ve menfaatlerine uygun çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktadır.

HİZMETLER

ARABULUCULUK

İŞ ve SOSYAL GÜVELİK HUKUKU

KAT MÜLKİYETİ VE GAYRİMENKUL HUKUKU

AİLE HUKUKU ve MAL REJİMİ HUKUKU

Yazılarım

Taraflar iş sözleşmesinde işyerini belirlemişlerse, işveren işyeri değişikliğini ancak İş Kanunun 22 inci maddesin deki prosedüre göre yapacaktır. İş sözleşmesinde iş yeri belirtilmemişse aynı il…

İmar barışı adı altında yapı kayıt belgesi alınmasını düzenleyen İmar Kanunun Geçici 16’ ncı maddesi uyarınca kat mülkiyetine geçme şansı tanınmıştır. Ancak kat mülkiyetine geçilmesi…

Tüketici hukukunda sözleşme öncesi sorumluluk şartları aynı olmakla beraber şartların değerlendirilmesinde tüketici lehine davranılmıştır. Bunun nedeni ise tüketici ile satıcı arasındaki dengesizlikten kaynaklanmaktadır…