HİZMETLER

İŞ ve SOSYAL GÜVELİK HUKUKU

 • İşe iade davalarının takibi
 • İşçi alacakları davalarının takibi
 • İş uyuşmazlıklarından kaynaklı arabuluculuk sürecinin takibi
 • Hizmet tespit davarının takibi
 • Sosyal Güvenlik Kurum işlemlerinin iptali davalarının takibi

TİCARET HUKUKU

 • Haksız rekabetten kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi
 • Cari hesaptan kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • Acentelik sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • Şirketler hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • ...

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Taşınmaz alım, satım ve diğer işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda davalarının takibi
 • Ayni hakların tesisi işlemlerinin takibi
 • Tapu Kadastro davalarının takibi
 • İmar hukukundan kaynaklı davaların takibi
 • Kentsel dönüşüm süreci ve davalarının takibi
 • ...

AİLE HUKUKU ve MAL REJİMİ HUKUKU

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
 • Mal varlığının tasfiyesi davalarının takibi
 • Velayet ve nafaka davaların takibi
 • Aile hukukundan kaynaklı diğer davaların takibi

HAKKIMDA

Avukat Selçuk Konkan yaptığı çalışmalarda ve verdiği hizmette farklı disiplinlerde aldığı eğitim ile yüksek lisans derecesinde aldığı hukuk eğitimini birleştirerek yenilikçi ve farklı bakış açısıyla çözüm yolları aramakta ve müvekkillerine dürüst, ilkeli ve şeffaf hukuki destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda sürekli olarak güncel ve doğru hukuki bilgileri takip etmek maksadıyla müvekkillerine hizmet verdiği alanlarda uzmanlık ve ileri eğitim programlarına katılmaktadır.

Yazılarım

Taraflar iş sözleşmesinde işyerini belirlemişlerse, işveren işyeri değişikliğini ancak İş Kanunun 22 inci maddesin deki prosedüre göre yapacaktır. İş sözleşmesinde iş yeri belirtilmemişse aynı il…

Türkiye’ de gerçekleşen boşanmaların % 90 ‘ ın dan fazlasının sebebini genel boşanma sebeplerinden olan evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma oluşturmaktadır. Öğreti, evlilik birliğinin…

İmar barışı adı altında yapı kayıt belgesi alınmasını düzenleyen İmar Kanunun Geçici 16’ ncı maddesi uyarınca kat mülkiyetine geçme şansı tanınmıştır. Ancak kat mülkiyetine geçilmesi…