Konkan Arabuluculuk, taraflara dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk kapsamında arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Arabulucuğa elverişli hukuk uyuşmazlıklarında çözüm isteyen tarafın teklifi üzerine karşı taraf ile iletişime geçilmekte ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın barışçı yollarla çözülmesi için arabuluculuk süreci tarafsız olarak yönetilmektedir. Süreç yönetiminde tarafların iradesi esas olmakla birlikte tarafların çözüm üretememesi üzerine son bir çözüm önerisi de sunulmaktadır.

Bununla beraber Konkan Hukuk tarafından arabuluculuk sürecine taraf vekili olarak hukuki destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda arabuluculuk sürecinde uyuşmazlığının analizi yapılmakta, karar analizinde olası hukuki sonuçlar değerlendirilmektedir. Bu süreçte hukuk büromuz şirketlerin ve bireylerin barışçı çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktadır.