Avukat Selçuk Konkan orta öğrenimini Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi, lise öğrenimini Kuleli Askeri Lisesinde bitirmeye müteakip Kara Harp Okulundan 2007 yılında Mühendislik ve İşletme diplomasıyla mezun olmuştur. Avukat Selçuk Konkan 2011 yılında üniversite sınavıyla kazandığı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2015 yılında başarıyla bitirmiştir. Aynı yıl Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk(Tezli) Yüksek Lisans Programına kabul edilmiş ve 2017 yılında bu eğitimi de başarıyla tamamlamıştır. Avukat Selçuk Konkan, Afet Riski Altındaki Yapının Yeniden Değerlendirilmesi adlı tezi ile kentsel dönüşümünün anayasa hukuku çerçevede değerlendirilmesi, riskli yapı tespiti ve diğer idari işlemlerinin hukuka uygunluğu, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin hukuki niteliği ve sonuçları hakkında uzun soluklu bir tez çalışması yapmış ve konusunda uzman jüri üyelerinin onayıyla Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmıştır.

Bunun yanında, yüksek lisans eğitiminde özellikle Aile Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Sınai Haklar Hukuku, Sigorta hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, İdare Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış ve makaleler yazmıştır. Ayrıca, Kara Harp Okulunda Bilgisayar Programlama, Yöneylem Araştırması, Diferansiyel Denklemler, İstatistik, Simülasyon, Topoğrafya (Haritacılık), Genel Muhasebe, Makro Ekonomi, Teknik Resim gibi matematik ağırlıklı dersler ile İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Anayasa, İdare ve Askeri Hukuk gibi sözel ağırlıklı dersler almıştır.

Avukat Selçuk Konkan yaptığı çalışmalarda ve verdiği hizmette farklı disiplinlerde aldığı eğitim ile yüksek lisans derecesinde aldığı hukuk eğitimini birleştirerek yenilikçi ve farklı bakış açısıyla çözüm yolları aramakta ve müvekkillerine dürüst, ilkeli ve şeffaf hukuki destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda sürekli olarak güncel ve doğru hukuki bilgileri takip etmek maksadıyla müvekkillerine hizmet verdiği alanlarda uzmanlık ve ileri eğitim programlarına katılmaktadır.

Alınan uzmanlık ve ileri eğitim program eğitimleri şunlardır;

  • İş Hukuku ve İş hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar ( İşe İade, İşçi alacakları hesaplamaları)
  • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
  • Tüketici Hukuku ve Tüketici Hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar  
  • Aktüerya ( İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma) Hukuku ve hesaplamaları (İş kazası ve Meslek Hastalığı, Trafik kazası, Tıp Hukuku ile idari eylemlerde kaynaklı tazminat hesaplamaları)
  • Aile Hukuku ve Mal Rejimi Hukuku (Boşanma, Nafaka, Velayet, Kişisel İlişkinin tesisi, Mal paylaşımı)
  • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku (Fikri Haklar ile Marka, Patent, Tasarım, Coğrafi İşaret gibi Sınai Hakların korunması)
  • Sağlık Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku
  • İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar İleri Eğitim Programı
  • Konkordato, Konkordato Komiserliği, Borçların Yeniden Yapılandırılması Uzmanlık Eğitimi
Nur in prag, frankfurt am main, worms und friedberg erhielten sich jüdische stadtgemeinden thesis schreiben lassen.