Avukat Selçuk Konkan yaptığı çalışmalarda ve verdiği hizmette farklı disiplinlerde aldığı eğitim ile yüksek lisans, doktora derecesinde aldığı hukuk eğitimini birleştirerek yenilikçi ve farklı bakış açısıyla çözüm yolları aramakta, müvekkillerine dürüst, ilkeli ve şeffaf hukuki destek sağlamayı amaçlamaktadır.

    Bu kapsamda sürekli olarak güncel ve doğru hukuki bilgileri takip etmek maksadıyla müvekkillerine hizmet verdiği alanlarda uzmanlık ve ileri eğitim programlarına katılmaktadır.

    Avukat Selçuk Konkan arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucu olarak tarafların iradelerine ve menfaatlerine uygun çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktadır.

 

EĞİTİM

 • Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi (İlköğretim Eğitimi)
 • Kuleli Askeri Lisesi (Lise Eğitimi)
 • Kara Harp Okulu (Sistem Mühendisliği – İşletme Lisans Eğitimi)
 • Selçuk Üniversitesi (Hukuk Lisans Eğitimi)
 • Çankaya Üniversitesi ( Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitimi-Tezli)
 • Yaşar Üniversitesi (Özel Hukuk Doktora Eğitimi)

ALINAN UZMANLIK VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ

 • Arabuluculuk Temel Eğitimi
 • İş hukuku ve İş hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar ( İşe İade, İşçi alacakları hesaplamaları)
 • İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Hesaplamaları
 • Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Hesaplamaları
 • Tıbbi Müdahale ve İdari Eylemden Kaynaklı Tazminat Hesaplamaları
 • Sağlık Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku Eğitimi
 • Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Eğitimi
 • Sözleşmeler Hukuku Eğitimi
 • Aile Hukuku ve Mal Rejimi Eğitimi ( Boşanma, Nafaka, Kişisel İlişinin Tesisi, Mal Paylaşımı)
 • Tüketici Hukuku ve Tüketici Hukukundan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • İcra ve İflas Kanunundan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar
 • Konkordato ve konkordato Komiserliği, Borçların Yeniden Yapılanması Eğitimi

ÇALIŞMA VE MAKALELER

 • Afet Riski Altındaki Yapının Yeniden Değerlendirilmesi ( Yüksek Lisans Tezi )
 • Askeri Manevra ve Atışlardan Doğan Hukuki Sorumluluk
 • Tüketici Hukukunda Sözleşme Öncesi Sorumluluk ( Culpa İn Contrehendo )
 • Boşanma ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları
 • Sözleşmenin Uyarlanması
 • Muris Muvazaası
 • Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı
 • Kentsel Dönüşümde Arsa Payı ve Arsa Payı Düzeltme Davası