İŞ ve SOSYAL GÜVELİK HUKUKU ;

 • İşe iade davalarının takibi
 • İşçi alacakları davalarının takibi
 • İş uyuşmazlıklarından kaynaklı arabuluculuk sürecinin takibi
 • Hizmet tespit davarının takibi
 • Sosyal Güvenlik Kurum işlemlerinin iptali davalarının takibi

AİLE HUKUKU ve MAL REJİMİ HUKUKU ;

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
 • Mal varlığının tasfiyesi davalarının takibi
 • Velayet ve nafaka davaların takibi
 • Aile hukukundan kaynaklı diğer davaların takibi

GAYRİMENKUL HUKUKU ;

 • Taşınmaz alım, satım ve diğer işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda davalarının takibi
 • Ayni hakların tesisi işlemlerinin takibi
 • Tapu Kadastro davalarının takibi
 • İmar hukukundan kaynaklı davaların takibi
 • Kentsel dönüşüm süreci ve davalarının takibi
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklı davaların takibi

SÖZLEŞMELER HUKUKU ;

 • Sözleşmelerin hazırlanması
 • Hazırlanan sözleşmenin kontrolü
 • Sözleşmenin Feshi, Sözleşmeden Dönme işlemlerin takibi

TİCARET HUKUKU ;

 • Haksız rekabetten kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi
 • Cari hesaptan kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • Acentelik sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • Şirketler hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • Taşıma işlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • Sigorta hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların takibi
 • İş uyuşmazlıklarından kaynaklı arabuluculuk sürecinin takibi

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUKU ;

 • Telif haklarından kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların takibi
 • Marka hukukundan kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların takibi
 • Patent ve Faydalı Model’ den kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların takibi
 • Tasarım hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların takibi

TAZMİNAT HUKUKU ;

 • İş Kazasından kaynaklanan tazminat davalarının açılması
 • Trafik Kazasından kaynaklan tazminat davasının açılması
 • Tıp Hukukundan kaynaklanan tazminat davasının açılması

MİRAS HUKUKU ;

 • Miras hukuku konusunda danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması ve takibi
 • Vasiyetnamenin hazırlanması
 • Miras sözleşmesinin düzenlenmesi
 • Denkleştirme davalarının takibi

TÜKETİCİ HUKUKU ;

 • Tüketici hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde takibi ve çözümü

İCRA ve İFLAS HUKUKU ;

 • İcra takipleri
 • Taşınmazın tahliyesi işlemleri
 • İcra ve İflas Kanundan doğan uyuşmazlıkların takibi
 • Konkordato başvurusu ve işlemlerinin takibi

İDARE HUKUKU ;

 • İdari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda dava sürecinin takibi

CEZA HUKUKU ;

 • Türk Ceza Kanunundan kaynaklı suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmanın takibi
 • Askeri Ceza Kanunundan kaynaklı suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmanın takibi
 • Diğer özel kanunlardan kaynaklı suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmanın takibi
 • 6413 sayılı TSK Disiplin Kanundan kaynaklı disiplin cezalarının dolayı yürütülen işlemlerin takibi
 • 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanundan kaynaklı işlemlerden dolayı yürütülen işlemlerin takibi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel kanunlarda yer alan disiplin cezalarından dolayı yürütülen işlemlerin takibi
Verbiage comes from french verbier to chatter and miniature, from italian miniatura, both of which embody homeworkhelper.net I s meant to be pronounced.