Adalet Mah. 1593/1 Sk. No:63 Daire:20 Bayraklı / İzmir

İmar barışı adı altında yapı kayıt belgesi alınmasını düzenleyen İmar Kanunun Geçici 16’ ncı maddesi uyarınca kat mülkiyetine geçme şansı tanınmıştır. Ancak kat mülkiyetine geçilmesi için kanun koyucu tarafından bir takım ek şartlar getirilmiştir. Bunlar;

1-) Maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ;

  • İmar kanunun Geçici 16’ ncı maddesi gereği kat mülkiyeti tapusu arsa payı sahiplerinin oybirliği ile alınabilir. Örneğin 20 daireli yapı ruhsatı bulunmayan ya da yapı ruhsatı olan ancak iskan ruhsatı bulunmayan bir binada bütün kat maliklerin rızası ile kat mülkiyetine geçilebilecektir. Burada oy birliği şarttır.

2-) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi ;

  • İmar kanunu kapsamında yapılmış planlarda yapının bulunduğu arsa üzerinde umumi hizmet alanlarına denk gelen bir yer mevcutsa buranın terki zorunlu tutulmuştur. Öyle ki tapu kaydı yapılacak taşınmazın bu alanlar içinde kalması da mümkün değildir.

3-) Hesaplanan kayıt bedelinin iki katının ödenmesi ;

  • Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından ödenecektir. Kat mülkiyeti tapusu almak isteyen yapı sahibinin belirlenen bu tutarın iki katını ödemesi gerekmektedir. Burada şunu belirtmekte fayda vardır. Yapı kayıt belgesi alınmak istenen yapı hazine veya belediye arsası üzerindeyse öncelikle arsanın rayiç değeri ödenecek daha sonra hesaplanan kayıt bedelinin iki katı tutar ödenecektir.

4-) Kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

  • 6306 sayılı kanun Ek-1 maddesi riskli alanların belirlenme şeklini ortaya koyan bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin Kanuna 14/4/2016 tarihinde 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden 3 sene sonra eklendiğini ifade etmek isterim. Mülkiyet hakkını etkileyen bu düzenlemenin belli standartlara uygun olarak belirlenmesinin hukuk devleti ilkesi gereği olduğu da açıktır. Bununla beraber uygulama bütünlüğünün, kentsel planlamanın ön plana alındığı riskli alan uygulamasına tabi olacak yerlerde imar barışı nedeniyle kat mülkiyeti tapusu almış yapının engel teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi 6306 sayılı kanunun ruhuna uygundur.  Öyle ki kat mülkiyeti tapusuna sahip yeni yapılar dahi riskli alan sınırları içinde kaldığında kanun hükmü gereği tekrar uygulama görmesi gerekmektedir.

5-) Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

  • Önemle belirtmek gerekir ki İmar Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereği kat mülkiyeti tapusu alınması bu tapunun yapı kayıt belgesi ile alındığı gerçeğini değiştirmeyecektir. Öyle ki yapı kayıt belgesi ile alınan kat mülkiyeti tapusu iskan ruhsatı alınmadan istisnai olarak verilmiştir. Bu nedenle yapı kayıt belgesinin yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacağı unutulmamalıdır. Bununla beraber yapı kayıt belgesi alınması veya bu kapsamda kat mülkiyeti tesisi maliklerden birinin riskli yapı tespiti başvurusu yapmasına engel teşkil değildir. Yani kat mülkiyeti tapusu alındıktan sonra maliklerden biri tarafından bile yapılacak bir başvuru üzerine riskli yapı olarak tespit yapılırsa bina yıkım ve uygulama aşamasına girebilecektir. Bu kapsamda yapı kayıt belgesi ile kat mülkiyeti tesisinin hiçbir şekilde 6306 sayılı kanun uygulamasını etkilemeyeceği açık olup devlet verdiği yapı kayıt belgesi ile yapının depreme dayanıklı olduğu konusunda da sorumluluk altına girmeyeceğini de açıkça belirtmiştir.

Av. Selçuk Konkan

Und noch eine entdeckung einige tausend jahre https://ueberwachung-apps.com/ nach diesem ahnherrn des künstlerischen talents sind andere menschen da gewesen.

Post Author: admin