Konkan Hukuk olarak müvekkillerine iş sözleşmesinin hazırlanması, hazır olan iş sözleşmesinin güncel yargı kararları da dikkate alınarak tadili,  iş mahkemelerdeki her türlü dava takibi, iş hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti vermektedir. Yine Hukuk Büromuz şirket çalışanlarına eğitimler düzenlemekle koruyucu hukuki tedbirler alınmasına yardımcı olmaktadır.

İşe iade, işçilik alacakları, iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, sigortalının hizmet tespit davaları ile işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklı diğer davalar uzmanlık alanımızdır.