Adalet mah. 1594/1 sok. No:1 (Avcılar Office) D:51 Bayraklı/İzmir

Taraflar iş sözleşmesinde işyerini belirlemişlerse, işveren işyeri değişikliğini ancak İş Kanunun 22 inci maddesin deki prosedüre göre yapacaktır. İş sözleşmesinde iş yeri belirtilmemişse aynı il sınırları içerisinde değişiklik esaslı değişlik sayılmaz. Ancak yeni iş yerine gidiş geliş masrafları işverence ödenmesi gerekir. Yol masrafları işverence ödense bile dinlenme süresini kısaltan iş yeri değişiklikleri de esaslı değişiklik niteliğindedir. İşyerinin il sınırları dışında bir yere taşınması esaslı değişiklik sayılır. İş sözleşmesinde iş yerinin değiştirilebileceği şeklinde bir hüküm mevcutsa işveren hakkın kötüye kullanması dışında iş yerinin değiştirilmesini işçiden isteyebilir. Bu esaslı bir değişiklik yaratmaz.

Yargıtay kararında aynı il sınırı içerinde işyeri değişikliği yapılabileceğine yönelik olan iş sözleşmesi şartının objektif olarak kullanılmadığından dolayı işçinin iş şartlarının değişmesinden dolayı iş sözleşmesini feshetmesini haklı bulmuştur. Bahse konu olayda il sınırları içinde ki işyeri değişikliğinin 3 vasıta değiştirilmesi neden olduğu, işverenin nakil ücretini ödememesi dolayısıyla iş şartlarının ağırlaşması söz konusudur[1].

İş sözleşmesinde iş yerinin değiştirebileceğine yönelik işverenin yetkisi bulunmasına rağmen devamlı olarak iş yerini değiştirilmesi durumu dürüstlük kuralına da aykırıdır, bu sebeple işçi haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshedebilir[2].

Doğum yapan işçinin izin bitiminde işyerinin değiştiğini öğrenmesi ve işyerinin uzak olması esaslı değişiklik niteliğindedir[3].

İşçinin, işyerinin değişmesi durumunun işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanıması için somut olayın durumuna bakmak son derece önemlidir. Öyle ki işveren haklı nedenle ve dürüstlük kuralına uygun şekilde işyerini değiştirmişse iş sözleşmesini işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğinden bahsedilemeyecektir. Ancak, sırf işçinin işten istifa suretiyle çıkmasını sağlamak ya da işçinin koşullarını esaslı şekilde durum yaratılmışsa işçinin haklı nedenle iş sözleşmesinin feshetmesi söz konusu olabilir. Burada ele alınması gereken prensip Türk Medeni Kanunun 2. Maddesinde yer alan Dürüstlük kuralıdır.


[1] Yargıtay 9 HD. 28.4.2015 gün E. 2014/4238, K.2015/15421 sayılı karar

[2] Yargıtay 9 HD. 25.3.2010 gün E. 2008/22933, K.2010/7945 sayılı karar

[3] Yargıtay 9 HD. 12.11.2008 gün E. 2007/30513, K.2008/30759 sayılı karar

Av. Selçuk Konkan

Post Author: admin