Hukuk Büromuz, 6326 sayılı kanunu ile ilgili kentsel dönüşüm hukukunda idari sürecin takibi, süreç ile ilgili davaların yürütülmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklar hakkında davaların takibi ile İmar Kanununa uygun yapılmayan yapılar ile ilgili uyuşmazlıklarda davaları takip etmektedir. 

6306 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan ortak gider, aidat alacaklarına ilişkin dava ve icra takipleri konusunda müvekkillerine destek vermektedir.