Hukuk büromuz, vasiyetname ve mirasçılık sözleşmesinin hazırlanması, bu sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davaların takibi, mirasta denkleştirme ve tenkis davalarının takibi, mirasın reddi ve mirasın paylaşılması konusunda hizmet vermektedir.