Hukuk Büromuz, müvekkillerine Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu çerçevesinde yapılan tipik ve atipik sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle davaları takip etmektedir.